Tag Archives: cửa lùa

Cửa lùa 4 cánh

Đặc điểm của cửa lùa 4 cánh: + Cửa lùa 4 cánh nhôm Xingfa, PMI, PMA, Maxpro.JP,… có thể làm cửa đi chính hoặc cửa sổ phù hợp cho các vị trí không thuận tiện để làm cửa mở quay. + Thanh nhôm có cấu tạo mặt cắt vững chắc được kiểm định cho độ […]

Cửa lùa 3 cánh

Đặc điểm của cửa lùa 2 cánh: + Cửa lùa 3 cánh nhôm Xingfa, PMI, PMA, Maxpro.JP,… có thể làm cửa đi hoặc cửa sổ phù hợp cho các vị trí không thuận tiện để làm cửa mở quay. So với cửa lùa 2 cánh và 4 cánh thì cửa 3 cánh sẽ cho không […]

Cửa lùa 2 cánh

Đặc điểm của cửa lùa 2 cánh: + Cửa lùa 2 cánh nhôm Xingfa, Maxpro.JP,… có thể làm cửa đi hoặc cửa sổ phù hợp cho các vị trí không thuận tiện để làm cửa mở quay. + Thanh nhôm có cấu tạo mặt cắt vững chắc được kiểm định cho độ cứng cáp cửa […]