Category Archives: Cửa sổ mở quay-bật

Cửa sổ mở quay, cửa sổ mở hất

Cửa sổ mở bật

Đặc điểm của cửa sổ bật: + Cửa số mở bật 1 cánh dùng nhôm Xingfa, Maxpro.JP,… có khả năng giới hạn góc mở, không bị gió dập có thể luôn luôn mở mà không bị mưa tạt, đặc biệt phù hợp cho cửa nhà vệ sinh. + Thanh nhôm có cấu tạo mặt cắt […]

Cửa sổ mở quay

Đặc điểm của cửa sổ mở quay: + Cửa số mở quay có thể là 1 cánh hoặc 2 cánh dùng nhôm Xingfa, Maxpro.JP,… có khả năng giới hạn góc mở, không bị gió dập. Cửa có thể là độc lập hoặc kết hợp với đố chia. + Thanh nhôm có cấu tạo mặt cắt […]